Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 15/11 đến ngày 21/11/2021)

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quy định xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và giao phụ trách Sở Tài chính; Công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 5 năm giai đoạn (2016 - 2020) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Kế hoạch đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.