Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 22 November 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1145-TB/VPTU
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
TB_305_202111161047015932241.PDF 3.3 MB