Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo triển khai treo cờ ASEAN trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản số 4565/VP-KGVX ngày 26/10/2021 thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí  Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh  về việc  triển khai treo cờ ASEAN trên địa bàn tỉnh.

 

Ảnh minh họa (nguồn: internet)

Theo đó, đồng ý phương án thực hiện treo Cờ ASEAN thường xuyên tại trụ sở UBND tỉnh và các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn tỉnh (Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Cửa khẩu Ga đường sắt liên vận quốc tế Đồng Đăng) theo Hướng dẫn 3322/HD-BHVTTDL ngày 13/9/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương triển khai phương án gia công, lắp đặt, hoàn thành trước ngày 02/11/2021; Sở Tài chính khẩn trương thẩm định, cân đối, trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

Hằng Chi