Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

 

Ảnh: Tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 4547/VP-KGVX, ngày 24/10/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Y tế.

 

Theo Công điện số 1675/CĐ-BYT ngày 22/10/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19:

Bộ Y tế (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19) điện: đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tiêm chủng bao phủ cho toàn bộ đối tượng từ 18 tuổi trở lên, tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên) đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị liên quan lập kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi theo lộ trình đã được Bộ Y tế hướng dẫn tại Công văn số 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021.

 

Đỗ Hoạt