Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 18/10 đến ngày 24/10/2021)

Quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Tặng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” lần thứ Nhất - Năm 2021; Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc); Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021; Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt; Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.