Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND, ngày 22/10/2021 thực hiện Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 111/NQ-CP, ngày 23/9/2021 của Chính phủ.

 

Cửa khẩu Chi Ma

Kế hoạch triển khai thông tin tuyên truyền, thu hút các doanh nghiệp xuất nhập khẩu về chủ trương thí điểm nhập khẩu mặt hàng dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc). Quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, tăng cường công tác xúc tiến thương mại đối với việc xuất nhập khẩu dược liệu qua cặp cửa khẩu song phương.

 

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý, giám sát quy trình nhập khẩu dược liệu, tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực cửa khẩu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát đối với xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người và phương tiện giao thông vận tải qua cửa khẩu. Thường xuyên kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời các trang thiết bị, đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát mặt hàng dược liệu nhập khẩu qua cửa khẩu. Tăng cường công tác đối ngoại và tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, buôn bán, hàng giả, hàng kém chất lượng đối với mặt hàng dược liệu nhập khẩu. Đồng thời, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động nhập khẩu dược liệu tại cửa khẩu theo quy định của Chính phủ và Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

 

Thời gian thực hiện kế hoạch trong 02 năm, từ ngày 01/10/2021 đến 01/10/2023./.

 

Khánh Ly