Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Ban Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2021 (Kế hoạch số 161/KH-BTC, ngày 21/10/2021)..

 

Ảnh minh họa

Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2021 (Cuộc thi) nhằm mục đích biểu dương, khen thưởng, trao giải thưởng cho các tác giả/nhóm tác giả có giải pháp đạt giải tại Cuộc thi và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền về công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn.

 

Thời gian tổ chức dự kiến trong tuần 2 - 3, tháng 11 năm 2021, tại Trung tâm tổ chức Hội nghị The Pride.

 

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi. Các cơ quan, đơn vị là thành viên của Ban Tổ chức các cuộc thi sáng tạo tỉnh Lạng Sơn theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn./.

 

Khánh Ly