Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học đánh giá thực trạng và tiềm năng phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học đánh giá thực trạng và tiềm năng phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 208/KH-UBND, ngày 21/10/2021).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Nội dung Hội thảo gồm đánh giá thực trạng trồng, chế biến, kinh doanh Mắc ca tại tỉnh Lạng Sơn; làm rõ sự phù hợp của cây Mắc ca đối với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, đất đai tỉnh Lạng Sơn; các dòng giống Mắc ca có chất lượng, năng suất cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh; xác định, quy hoạch vùng trồng Mắc ca của tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xác định các giải pháp, nhiệm vụ, định hướng phát triển cây Mắc ca tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.Thời gian tổ chức dự kiến vào cuối tháng 11/2021./.

 

Bích Diệp