Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tỉnh Lạng Sơn nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có kết quả tốt nhất ứng dụng công nghệ phòng, chống COVID-19

 

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Theo báo cáo số 430/BC-UBND, ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh về sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 đợt dịch thứ 4, tỉnh Lạng Sơn nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có kết quả tốt nhất ứng dụng công nghệ phòng, chống COVID-19.

 

Cụ thể, toàn tỉnh đã triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone (tỷ lệ số điện thoại/số smartphone chiếm 41.56%) nằm trong nhóm đầu các tỉnh/thành; triển khai Nền tảng cửa khẩu số bổ sung chức năng kiểm tra, kiểm soát, khai báo y tế đối với người và phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu tại 8 chốt kiểm dịch y tế liên ngành trên địa bàn các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng; triển khai Nền tảng tiêm chủng COVID-19 đã nhập dữ liệu được 558.616/55.7150 mũi tiêm, đạt 100,26%, tăng từ nhóm cuối với tỷ lệ 2,5% (1.000/40.000 mũi tiêm) lên xếp thứ 6 toàn quốc; cài app sổ sức khỏe điện tử được 58.839 người; hỗ trợ 100% Trung tâm Y tế tuyến huyện có hệ thống hội chuẩn từ xa (Telehealth-Viettel).

 

Cùng với đó, các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc tại các khu cách ly tập trung, sẵn sàng cung cấp dịch vụ viễn thông phục vụ nhu cầu của người dân tại khu cách ly, khu phong tỏa. Thực hiện nhắn tin miễn phí hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, số lượt tin nhắn khoảng 2 triệu lượt tin SMS; hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ AI chuyển đổi văn bản thành giọng nói phát thanh cấp xã, đưa thông tin nhanh, kịp thời đến người dân…

 

Đỗ Hoạt