Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tăng cường công tác PCCC và CNCH đối với các cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu dân cư

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) đối với các cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu dân cư (Công văn số 1448/UBND-THNC, ngày 12/10/2021).

 

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Yêu cầu các Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố  tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về PCCC được phân cấp theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ, tăng cường công tác nắm tình hình, chú trọng triển khai các biện pháp cấp bách, trọng tâm, nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả công tác PCCC tại cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu dân cư; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC với phương châm “bốn tại chỗ”; thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH, kiên quyết xử lý vi phạm và thông báo công khai trên các trang thông tin điện tử, phương tiện truyền thông theo quy định, đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót, đặc biệt là loại trừ những nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ.

 

Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định về PCCC trong đầu tư xây dựng theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; đề xuất đầu tư, trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị, hạ tầng giao thông và bố trí địa điểm, phương án đặt phương tiện chữa cháy ban đầu tại các khu dân cư, nhất là trong các khu phố, ngõ hẻm nhỏ, những nơi đường giao thông chưa đáp ứng yêu cầu.

 

Thùy Linh