Nhảy đến nội dung

Lạng Sơn phấn đấu duy trì đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2021-2022.

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Công văn số 149/UBND-KGVX ngày    13/10/2021 về thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2021 - 2022.

 

bhyt.png

(Ảnh minh họa, Nguồn: Internet)

Theo đó, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo chức năng quản lý thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT và thực hiện tốt công tác thu, nộp, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Bảo hiểm xã hội tỉnh: phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách BHYT cho HSSV bằng nhiều hình thức, nội dung dễ hiểu, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT HSSV năm học 2021 - 2022. Sở Tài chính: phối hợp lập dự toán và tham mưu bố trí kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo hỗ trợ mức đóng BHYT cho HSSV theo đúng quy định. Sở Thông tin và Truyền thông: định hướng các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT nói chung và BHYT HSSV nói riêng, việc triển khai BHYT HSSV tại các cơ sở giáo dục; kịp thời nêu gương các tập thể, các nhân thực hiện tốt công tác BHYT cho HSSV. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: tham gia tuyên truyền, vân động Nhân dân, HSSV tham gia BHYT; vận động các mạnh thường quân hỗ trợ thẻ BHYT cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn, nhất là HSSV bị giảm thẻ BHYT theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

        

                                                                                                Duy Đông