Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 27/9 đến ngày 03/10/2021)

Điều hòa thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025; Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Phát triển đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; Quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; Kế hoạch Hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.