Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 20/9 đến ngày 26/9/2021)

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; Công nhận điểm du lịch Phố đi bộ Kỳ Lừa; Kế hoạch thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021; Khẩn trương rà soát danh sách địa bàn học sinh hưởng chính sách bán trú thuộc các thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc; Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.