Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 13/9 đến ngày 19/9/2021)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Quy định chi tiết việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh; Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh; Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tỷ lệ 1/5.000; Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn - phần bổ sung; Phân bổ gạo cho các huyện, thành phố để hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ đợt 1 năm học 2021-2022; Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện; Thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong trường phổ thông có nhiều cấp học; Thực hiện công tác tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19; Khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và kinh phí hỗ trợ dịch Covid-19... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.