Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tiếp tục duy trì Chốt kiểm dịch y tế liên ngành

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 3938/VP-KGVX, ngày 17/9/2021 truyền đạt ý kiến của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng ý tiếp tục duy trì hoạt động của các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành trên địa bàn huyện Tràng Định cho đến khi có thông báo mới như đề nghị của Sở Y tế.

 

Đỗ Hoạt