Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định của Tỉnh ủy về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn

Tỉnh ủy vừa thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn (Quyết định 557-QĐ/TU, ngày 16/9/2021).

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo; các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Phó Trưởng Ban Thường trực, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực kinh tế cửa khẩu, thương mại. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng các Ban Đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đoàn thể tỉnh.

 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; cho chủ trương, định hướng giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 ở các cấp, các ngành, địa bàn, cơ quan, đơn vị; huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng chung sức, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người dân. Giao Sở Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh./.

 

Bích Diệp