Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 9/2021

C:\Users\linh\Desktop\Untitled.png

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Tính từ ngày 15/8/2021 - 14/9/2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm 03 người chết, 01 người bị thương. Trong 9 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm 27 người chết, bị thương 7 người; giảm 6 vụ (-17,6%), giảm 7 người chết (-20,6%), giảm 6 người bị thương (-46,2%) so với cùng kỳ năm 2020.

 

Thùy Linh

(Theo Báo cáo số 112/BC-BATGT ngày 15/9/2021 của Ban ATGT tỉnh)