Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tiếp tục quyết định các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo ủy quyền trên địa bàn huyện Văn Lãng

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục quyết định các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo ủy quyền trên địa bàn huyện Văn Lãng (Công văn số 1307/UBND-KGVX, ngày 15/9/2021).

 

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Văn Lãng

Theo đó, UBND huyện Văn Lãng chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Văn Lãng đến hết ngày 15/9/2021. Đồng thời, ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng tiếp tục quyết định phong tỏa, cách ly y tế đối với vùng có dịch COVID-19 và áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch trên địa bàn huyện theo Quyết định số 1605a/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 16/9/2021.

 

Thùy Linh