Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo đấu nối vào tuyến Quốc lộ 1 tại Km1+374 (bên phải tuyến)

Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 3862/VP-KT, ngày 13/9/2021 truyền đạt ý kiến đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc đấu nối vào tuyến Quốc lộ 1 tại Km1+374 (bên phải tuyến).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Công ty Cổ phần Khang Việt Hà khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế điểm đấu nối vào tuyến QL.1 tại Km1+374 (P) gửi đến Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn để được xem xét, chấp thuận thiết kế và cấp phép thi công theo sự chấp thuận và yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải. Trong đó, bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ, sơn gờ giảm tốc, đèn cảnh báo giao  thông tại vị trí nút giao nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến QL.1 trong quá trình vận hành, khai thác nút giao.

 

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh cập nhật điểm đấu nối nêu trên vào quy hoạch giao thông theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải./.

 

Khánh Ly