Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Giải thể Chốt số 02 kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn

Ảnh minh họa (nguồn: internet)

UBND huyện Bắc Sơn ban hành Quyết định giải thể Chốt số 02 kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn. (Quyết định số: 3510/QĐ-UBND ngày 14/9/2021)

 

Theo đó, Chốt số 02 kiểm dịch y tế liên ngành trên tuyến đường (Yên Thành - Lân Thùng). Địa điểm tại thôn Yên Thành, xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 3459/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn về thành lập 02 Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Bắc Sơn giải thể kể từ 17 giờ 00 phút ngày 14/9/2021. 

Giao cho Ủy ban nhân dân xã Tân Thành bố trí lực lượng để duy trì việc kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn tại địa điểm trên. Việc kiểm soát người và phương tiện ra, vào địa bàn thực hiện 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ) cho đến khi có thông báo mới./.

 

Hằng Chi