Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 9 September 2021
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
952/2021/BPL-TTX
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
CV Tap chi TTX.doc 317 KB