Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 8 September 2021
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
99/NQ-CP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
99_NQ-CP_30082021-signed.pdf 28.07 MB