Nhảy đến nội dung

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 30/8 đến ngày 05/9/2021)

Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn; Quy định cơ chế tài chính thực hiện dự án Khu tái định cư do nhà đầu tư dự án có sử dụng đất tự nguyện ứng trước kinh phí để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng, Bình Gia, Cao Lộc; Thành lập các Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh năm 2021; Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn; Hỗ trợ đưa lao động là trí thức trẻ có trình độ từ cao đẳng trở lên về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã nông nghiệp; Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và lĩnh vực văn hóa; Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2021; Tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022; Tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dịp Quốc khánh năm 2021... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.