Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 4 September 2021
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
5778/UBND-KGVX
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
08302021092110.pdf 155.74 KB