Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 16/8 đến ngày 22/8/2021)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Nhu cầu hợp đồng giáo viên năm học 2021-2022  theo Nghị quyết số 102/NQ-CP trên địa bàn các huyện Văn Quan, Bình Gia, Lộc Bình, Cao Lộc, Hữu Lũng; Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Sư phạm; Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022 tỉnh Lạng Sơn; Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa hồ Bản Lải; Tăng cường tuyên truyền đến đồng bào dân tộc thiểu số trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; Tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.