Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 14 August 2021
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
5285/BKHĐT-GSTĐĐT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
2_2021_cvdi2021_5285_BKHDT.signed.pdf 67.22 MB