Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 11 August 2021
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
52/TB-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
08. TB thoi gian kiem tra UBND TP.pdf 744.97 KB