Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 02/8 đến ngày 08/8/2021)

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành; Thành lập Hội đồng và Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Lạng Sơn; Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026; Phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; Phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố năm 2021; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh; Bố trí, sắp xếp đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn, xử lý hành vi khai thác, kinh doanh, vận chuyển, chế biến lâm sản trái phép; Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.