Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 4 August 2021
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
5035/BKHĐT-HTX
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
2_2021_cvdi2021_5035_BKHDT.signed.pdf 30.45 MB