Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 - 2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 170/KH-UBND, ngày 30/7/2021 về truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 – 2022.

 

Lãnh đạo UBND tỉnh tiêm vắc xin phòng COVID-19

Mục đích nhằm truyền thông đến 100% người dân trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cho trên 70% dân số tại tỉnh Lạng Sơn được tiêm vắc xin phòng COVID-19 đến hết quý I năm 2022, đạt được miễn dịch cộng đồng, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

 

Tập trung triển khai các hoạt động truyền thông về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Chính phủ, BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Kế hoạch của UBND các cấp về tiêm vắc xin phòng COVID-19; những nỗ lực của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh trong đàm phán, mua và cung ứng vắc xin phòng COVID-19, hướng tới tiêm chủng cho trên 70% dân số tại tỉnh Lạng Sơn; vận động người dân ủng hộ công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo tinh thần “Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”, vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp ủng hộ Quỹ vắc xin phòng COVID-19 Việt Nam; tuyên truyền hiệu quả của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; nêu gương những cá nhân điển hình trong thực hiện chiến dịch tiêm chủng an toàn, đạt hiệu quả cao…

 

Thùy Linh