Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Kế hoạch thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) cấp tỉnh có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại: Tổ hợp Trung tâm thương mại Vincom, khách sạn Vinpearl Lạng Sơn (Kế hoạch số 163/KH-UBND, ngày 24/7/2021).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mục đích nhằm triển khai, thực hiện nghiêm túc Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 247/KH-BCA-C07 ngày 12/6/2020 của Bộ Công an, nâng cao khả năng chỉ đạo, điều hành, tổ chức chỉ huy CC&CNCH và công tác phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, phương tiện tham gia xử lý tình huống tai nạn, sự cố cháy, nổ lớn có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Kiểm tra, đánh giá khả năng huy động lực lượng, phương tiện CC&CNCH của các cơ quan, đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh tham gia xử lý các tình huống tai nạn, sự cố cháy, nổ lớn có thể xảy ra, đánh giá tính năng, tác dụng, hiệu quả áp dụng thực tế của các phương tiện, thiết bị CC&CNCH, thông tin liên lạc được trang bị.

 

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh chủ trì thực tập phương án CC&CNCH với quy mô cấp tỉnh. Địa điểm triển

khai Kế hoạch và thực tập phương án tại Trung tâm thương mại Vincom, khách sạn Vinpearl Lạng Sơn. Căn cứ tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh có thể điều chỉnh thời gian thực tập phù hợp./.

 

Khánh Ly