Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Kế hoạch số 166/KH-UBND, ngày 27/7/2021).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo kế hoạch, sẽ kiểm tra các đối tượng là Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, Hội Người mù tỉnh, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, Liên đoàn cầu lông tỉnh, Hội Dược học tỉnh.

 

Việc kiểm tra sẽ được triển khai trong quý III năm 2021, tập trung vào các nội dung về việc thực hiện quy định của pháp luật về hội, thực hiện Quy chế, Điều lệ hội, việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình công tác của hội. Trách nhiệm của Ban lãnh đạo trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của hội. Công tác xây dựng, phát triển Hội, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, cung cấp thông tin cho hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Công tác tham mưu cho các cấp chính quyền, việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của hội, việc tham gia các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, cung cấp dịch vụ công, dạy nghề. Vận động quyên góp, vận động tài trợ, dịch vụ và các hoạt động khác của hội. Thực hiện nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao. Việc sử dụng tài chính và tài sản của hội theo quy định tại Quy chế, Điều lệ hội và quy định của pháp luật. Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ hội./.

 

Hoàng Minh Hiệp