Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo một số biện pháp cấp bách để lưu thông hàng hóa kịp thời

D:\Desktop\hang-hoa-1625668657891.jpeg

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa ban hành Công văn chỉ đạo một số biện pháp cấp bách để lưu thông hàng hóa kịp thời (Công văn số 4714/BNN-CN, ngày 28/7/2021).

 

Theo đó, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo:  tạo điều kiện thuận lợi nhất để lưu thông hàng hóa, dịch vụ thiết yếu nhanh  chóng phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng như giống, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi; vật tư thiết bị phục vụ duy trì sản xuất; sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là sản phẩm tươi sống như con giống, thịt, trứng, sữa, thủy -hải sản, rau, củ, quả,...

 

Cùng với đó, cần hướng dẫn kịp thời, cấp giấy phép cho xe vận chuyển theo luồng xanh nhanh nhất từ khi làm xong thủ tục đăng ký; những chốt kiểm soát dịch bệnh cần bố trí làn đường ưu tiên cho xe luồng xanh.

 

Đỗ Hoạt