Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

(Ảnh minh họa, nguồn Internet)

UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 cho 02 trường học tại Quyết định số 1496/QĐ-UBND, ngày 28/7/2021.

Trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn; Trường Trung học cơ sở Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

Thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia là 05 năm kể từ ngày ký Quyết định công nhận./.

 

 

 

 

Hoàng Loan