Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Dương Xuân Huyên về việc tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 (Công văn số 2992/VP-KGVX, ngày 26/7/2021).

 

Lạng Sơn: Không có thí sinh vi phạm quy chế thi | Báo Lạng Sơn

Ảnh minh họa. (Nguồn baolangson.vn)

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan liên quan chủ động thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT tại Công văn số 3120/BGDĐT-QLCL ngày 23/7/2021. Cụ thể, tập trung rà soát kỹ các điều kiện về mọi mặt để tổ chức thi đợt 2 của Kỳ thi nghiêm túc, khách quan, công bằng, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho thí sinh dự thi và những người tham gia kỳ thi; rà soát kỹ các đối tượng thí sinh  dự thi để có phương án tổ chức thi phù hợp đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh; tiếp tục tăng cường tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra, kiểm tra thi và quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật những người tham gia kỳ thi.

 

Nguyễn Đức Thịnh