Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định của Thủ tướng ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030

Thủ tướng Chính phủ vừa ký có Quyết định ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 (Quyết định số 1331/QĐ-TTg, ngày 24/7/2021).

 

Chính sách đối với thanh niên | Báo Lạng Sơn

Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)

Theo đó, phấn đấu hằng năm 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% thanh niên là học sinh, sinh viên, 80% thanh niên công nhân, 75% thanh niên nông thôn, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh; hằng năm 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm; hằng năm 100% thanh niên trong độ tuổi quy định của pháp luật có đủ năng lực hành vi dân sự sẵn sàng tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và lực lượng dân quân tự vệ

 

Đến năm 2030, 80% thanh niên được tư vấn hướng nghiệp và làm việc, hằng năm có ít nhất 700.000 thanh niên được giải quyết việc làm; tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị dưới 7%, tỷ lệ thanh niên thiếu việc làm ở nông thôn dưới 6%; ít nhất 50% thanh niên sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp, truyền thông, kinh doanh trên nền tảng kinh tế số…

 

Thùy Linh