Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Lạng Sơn

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 1481/QĐ-UBND, ngày 26/7/2021).

 

Theo đó, đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng đối với Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Lạng Sơn, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn, các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết.

 

Quy trình làm việc của Hội đồng giám sát xổ số: hằng ngày các thành viên của Hội đồng giám sát thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng giám xổ số, tham gia công tác giám sát hoạt động phát hành xổ số kiến thiết theo đúng các quy định, trung thực nhằm ngăn ngừa gian lận tiêu cực xẩy ra trong quá trình phát hành xổ số kiến thiết.

 

Cùng với đó, nhắc nhở Đại lý, Tổng đại lý xổ số, nhân viên, cán bộ Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn thực hiện các công việc, đảm bảo đúng quy định, nếu phát hiện có những biểu hiện tiêu cực, gian lận thì kịp thời báo cáo với Chủ tịch Hội đồng giám sát xem xét, làm rõ để xử lý. Hội đồng giám sát có thể phối hợp với lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn để giải quyết xử lý những vướng mắc hoặc tham gia ý kiến nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động xổ số kiến thiết.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2021 và  thay thế Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 28/9/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Lạng Sơn.

 

Đỗ Hoạt