Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Triển khai Đề án phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Kế hoạch số 162/KH-UBND, ngày 21/7/2021). 

Kế hoạch đề ra nhiệm vụ điều tra, đánh giá mức độ tác động của BĐKH đến phát triển hệ thống đô thị hiện có và đô thị dự kiến hình thành mới trong giai đoạn 2021-2030, khoanh vùng khu vực có nguy cơ chịu tác động cao của BĐKH, tính toán khả năng và mức độ tự thích nghi, đề xuất giải pháp ứng phó, hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ thống bản đồ cảnh báo rủi ro BĐKH tại đô thị. Tích hợp nội dung ứng phó BĐKH vào quy hoạch và chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, cảnh báo các rủi ro tại các khu vực phát triển đô thị có khả năng chịu tác động từ BĐKH. Rà soát, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy định liên quan đến phân loại đô thị. 

Hình thành hệ thống kiểm soát, hạn chế lũ, lụt, ngập úng trong đô thị, khoanh vùng bảo vệ và có giải pháp tái định cư và di dời dân trong vùng cảnh báo rủi ro.  Nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các cấp về quản lý, phát triển đô thị ứng phó với BĐKH, thông tin truyền thông về ảnh hưởng của BĐKH tới người dân, tăng cường phối hợp cộng đồng và các bên liên quan trong triển khai thực hiện.Thực hiện các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học - công nghệ, các dự án thí điểm phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh, kiến trúc xanh, sinh thái ứng phó với BĐKH./.

Hoàng Minh Hiệp