Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp trong bối cảnh dịch Covid-19

UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp trong bối cảnh dịch Covid-19 (Công văn số 982 /UBND-THNC, ngày 21/7/2021).

 

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 321/UBND-THNC ngày 22/3/2021 về việc tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026; Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

 

Trong quá trình tổ chức Đại hội cần thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể: Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, không đủ điều kiện an toàn thì không tổ chức Đại hội điểm ở cấp xã và cấp huyện; đánh giá, rút kinh nghiệm sau khi tổ chức một số Đại hội để kịp thời có chỉ đạo đối với nơi tổ chức Đại hội sau; chủ động xây dựng phương án tổ chức Đại hội linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, cân đối số lượng đại biểu dự đại hội, điều chỉnh quy mô đại hội (nếu cần), hạn chế tổ chức các sự kiện chào mừng đại hội và liên hoan sau đại hội.

 

Đối với các địa phương trong vùng dịch (nếu có): Tạm dừng việc tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp cho đến khi đủ điều kiện. Trong một số trường hợp, có thể tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến nhưng phải tuân thủ hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo các nội dung theo đúng Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội./.

 

Bích Diệp