Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 13 năm 2021

Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021 (Kế hoạch số 119/KH-BTC, ngày 20/7/2021).

 

Ban Giám khảo chấm, đánh giá các sản phẩm tham dự Cuộc thi lần thứ 12, năm 2020 (sokhcn.langson.gov.vn)

Mục đích tổ chức nhằm biểu dương, khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả có mô hình, giải pháp đạt giải tại Cuộc thi, các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tổ chức Cuộc thi; tuyên truyền về Cuộc thi đến đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh góp phần thúc đẩy phong trào thi đua sáng tạo cả về chiều rộng và chiều sâu; đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khó khăn trong công tác tổ chức Cuộc thi, từ đó đề ra phương hướng nhằm nâng cao chất lượng Cuộc thi trong những năm tiếp theo. Thời gian dự kiến tổ chức ngày 6/8/2021 tại Hội trường UBND thành phố Lạng Sơn./.

 

Bích Diệp