Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Triển khai thực hiện Bản ghi nhớ Hợp tác phát triển Mắc ca trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Bản ghi nhớ Hợp tác phát triển Mắc ca trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 (Công văn số 2854 /VP-KT, ngày 17/7/2021).

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra, khảo sát một số vườn trồng, cơ sở sản xuất giống, chế biến hạt Macca trên địa bàn tỉnh ngày 13/7/2021

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống cây Mắc ca trên địa bàn bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; khuyến cáo, hướng dẫn các doanh nghiệp, Nhân dân lựa chọn vùng trồng, lựa chọn các dòng giống phù hợp để đưa vào sản xuất từng bước đi từ thí điểm, mô hình, tổng kết, đánh giá, nhân rộng khi bảo đảm các quy định, khẳng định tính thích nghi, hiệu quả của cây Mắc ca trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi theo quy định để các doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội Mắc ca Việt Nam khảo sát, xây dựng mô hình, đầu tư dự án phát triển trồng và chế biến Mắc ca theo chuỗi trên địa bàn.

 

Đề nghị Hiệp hội Mắc Việt Nam: Hỗ trợ, cử chuyên gia tham gia, phối hợp cùng tỉnh thực hiện việc khảo sát, đánh giá thực trạng, tư vấn hoạch định, định hướng phát triển, xác định quy hoạch vùng trồng cây Mắc ca; triển khai đầu tư, xây dựng một số mô hình mẫu trồng cây Mắc ca với quy mô phù hợp (từ 0,5ha/mô hình); phối hợp triển khai các hội nghị tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến Mắc ca; kết nối, xúc tiến, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư phát triển cây mắc ca theo chuỗi; hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, Nhân dân tiếp cận khoản vay tín dụng từ Ngân hàng LienVietPostBank để trồng phát triển cây Mắc ca./.

 

Bích Diệp