Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 28/6 đến ngày 04/7/2021)

Cho phép sử dụng thêm con dấu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; Phân cấp, ủy quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Điều chỉnh thực hiện từ giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg sang thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hữu Lũng; Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng; Triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn, giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh; Chấn chỉnh công tác xét nghiệm và tăng cường phòng, chống lây nhiễm Covid-19 cho người trên phương tiện vận tải liên tỉnh... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.