Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 21/6 đến ngày 27/6/2021)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Công nhận kết quả thực hiện các dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020; Cho phép sử dụng thêm con dấu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu phi thuế quan giai đoạn I, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Điều chỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg sang thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hữu Lũng; Chi trả các chế độ theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 nguồn vốn vay nước ngoài... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.