Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo dừng tiếp nhận khách cách ly tại khách sạn

Ảnh minh họa. Nguồn Báo Lạng Sơn

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2374/VP-KGVX, ngày 16/6/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về dừng tiếp nhận khách cách ly tại khách sạn.

 

Theo đó, tiếp tục tạm dừng tiếp nhận khách cách ly tại 2 khách sạn (Vạn Xuân và BaLa) để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Giao Sở Y tế thông báo bằng văn bản về việc giải quyết đơn đề nghị tiếp tục được đón khách cách ly của 2 khách sạn trên.

 

Đỗ Hoạt