Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tham gia Hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 2021

Ảnh minh họa. Nguồn Báo Lạng Sơn

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2334/VP-KT, ngày 14/6/2021 truyền đạt ý kiến của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tham gia Hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 2021.

 

Giao Sở Công Thương thông tin về Hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 2021 đến các doanh nghiệp, thương nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh được biết và tham gia nếu có nhu cầu. 

 

 

Theo Thư mời số 07/TM-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc mời tham gia Hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 2021:

Tỉnh Hậu Giang tổ chức “Hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 2021” từ ngày 31/8/2021 đến ngày 6/9/2021, tại Công Viên Chiến Thắng, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Hội chợ được tổ chức với quy mô 250 - 300 gian hàng tiêu chuẩn của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, bao gồm các hoạt động như: trưng bày, triển lãm, giới thiệu, quảng bá thành tựu kinh tế, khoa học công nghệ, các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp.

 

Đỗ Hoạt