Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tham dự Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2020 - 2021

D:\Desktop\1.jpg

Ảnh minh họa. Nguồn Báo Lạng Sơn

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2372/VP-KT, ngày 16/6/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh về tham dự Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2020 - 2021.

 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thông tin về Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia (GTKTQG) 2020-2021, vận động, giới thiệu các tác giả có tác phẩm kiến trúc, quy hoạch chất lượng tốt tham dự Giải thưởng trên.

 

Theo Văn bản số 06/GTKTQG2020 ngày 02/6/2021 của Hội đồng Giải thưởng kiến trúc Quốc gia:

GTKTQG được thực hiện từ năm 1994 theo Quyết định số 25-TTg ngày 19/1/1993 của Thủ tướng Chính phủ, giao cho Hội Kiến trúc sư Việt Nam cùng với Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa - Thể thao đồng tổ chức theo định kỳ 2 năm.

Thay mặt Ban Chỉ đạo GTKTQG 2020-2021, Hội Kiến trúc sư Việt Nam kính đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo và tạo điều kiện để Sở Xậy dựng, Sở Kiến trúc - Quy hoạch, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Kiến trúc sư tỉnh/ thành phố vận động các tác giả có tác phẩm kiến trúc, quy hoạch tốt tham dự Giải thưởng. Đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh của đẹp của tỉnh/ thành phố mình thông qua thành tựu kiến trúc, đô thị đặc sắc của địa phương.

Đỗ Hoạt