Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 16 June 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
3429/BCT-TCQLTT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
1_BCT_2021_3429_2.pdf 16.43 MB