Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 16 June 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
4670/BYT-AIDS
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
Quyết định 820.pdf 911.26 KB