Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại qua hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất

Ngày 10/6/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 762/UBND-KT về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại qua hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất.

 

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Cục Hải quan tăng cường kiểm tra, giám sát các thương nhân kinh doanh tạm nhập tái xuất chấp hành các quy định hiện hành để phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là gian lận về cửa khẩu, địa điểm tạm nhập tái xuất; phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng chốt chặn tại các đường mòn, lối mở để ngăn chặn vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, ngăn chặn vận chuyển hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất trái phép qua biên giới, nhất là đối với địa bàn ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan. Rà soát, đấu tranh đối với các đối tượng chủ mưu vận chuyển, kinh doanh tạm nhập tái xuất trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại; đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, phòng chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

 

Cục Quản lý thị trường tổ chức nắm tình hình, báo cáo, tham mưu chỉ đạo các lực lượng kịp thời triển khai kiểm tra, xử lý không để tình hình diễn biến phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa, phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến hàng hóa tạm nhập tái xuất thẩm lậu vào thị trường nội địa.

 

Các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được phân công chủ động phối hợp trong chỉ đạo triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại thông qua hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất. Chỉ đạo lực lượng chức năng nắm tình hình, đấu tranh, ngăn chặn hàng hóa xuất nhập lậu, nhất là địa bàn các xã, thị trấn biên giới, các bến bãi tập kết liên quan đến hàng hóa ra vào biên giới, các tuyến đường nối ra biên giới. Tăng cường công tác chỉ đạo, giáo dục cán bộ, chiến sỹ tham gia công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, rà soát lực lượng, phát hiện và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và các hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất trái phép./.                                                                    

 

Hoàng Loan