Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tiếp nhận, cách ly công dân từ tỉnh Bắc Giang về để chủ động phòng, chống dịch COVID-19

UBND tỉnh vừa có chỉ đạo tiếp nhận, cách ly công dân từ tỉnh Bắc Giang về để chủ động phòng, chống dịch  COVID-19, (Công văn số 750/UBND-KGVX, ngày 09/6/2021).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Các sở, ngành liên quancủa tỉnh Lạng Sơn theo chức năng nhiệm vụ được phân công chủ trì, phối hợp khẩn trương liên hệ với các sở, ngành của tỉnh Bắc Giang thống nhất thời gian, địa điểm tiếp nhận công dân của tỉnh về các huyện, thành phố của tỉnh Lạng Sơn, rà soát danh sách để sắp xếp lộ trình, phương tiện đón người Lạng Sơn tại Bắc Giang, vận chuyển về các huyện, thành phố của tỉnh Lạng Sơn bảo đảm khoa học, hợp lý, thuận tiện nhất. Thực hiện thủ tục bàn giao, tiếp nhận người Lạng Sơn tại Bắc Giang, yêu cầu phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn trong quá trình vận chuyển, bố trí xe ô tô đón, vận chuyển người Lạng Sơn từ tỉnh Bắc Giang về bàn giao cho các huyện, thành phố theo từng tuyến.

 

UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng, thực hiện phương án tiếp nhận, sàng lọc, cách ly công dân thuộc địa bàn quản lý. Giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận công dân tại huyện, thành phố, chỉ đạo khám sàng lọc, phân loại và bố trí cách ly công dân từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương theo hướng dẫn của ngành y tế; bảo đảm chu đáo công tác hậu cần, sinh hoạt cho người cách ly tập trung, bố trí ăn uống tập trung một đầu mối để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm./.

 

Khánh Ly